Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
zsr
Jedna z nielicznych tego typu formacji w Polsce, 26 osób, które 24 godziny na dobę 365 dni w roku czuwają nad zachowaniem płynności ruchu komunikacji miejskiej. Mają wiedzę z zakresu: ratownictwa technicznego, medycznego, ochrony przeciwpożarowej. I cyklicznie ćwiczą, aby doskonalić umiejętności.
Więcej…
monitoring
Narzędzia, w które wyposażone są pojazdy MPK Poznań Sp. z o.o., mające zapewnić komfort jazdy i bezpieczeństwo podczas podróżowania komunikacją miejską.
Więcej…
straz-pozarna
MPK Poznań Sp. z o.o. i Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu współpracują na podstawie porozumienia, którego przedmiotem jest wzajemna pomoc w zakresie przygotowania służb ratowniczych MPK oraz słuchaczy Szkoły, do działań podczas wypadków komunikacyjnych, szczególnie w kontekście organizacji przez Miasto Poznań Euro 2012 i konieczności współdziałania wszystkich organizacji użyteczności publicznej.

Więcej…
policja
MPK Poznań Sp. z o.o. współpracuje z Policją aby przygotować policję i MPK do wystąpienia ewentualnych zagrożeń bombowych, pożarowych i chemicznych, sytuacji porwania autobusu lub tramwaju, sprawnej ewakuacji pasażerów, czy też interwencji policji w przypadku chuligańskich wybryków w pojazdach.
Więcej…
Poza działaniami, bierzemy też udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz komisjach Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, podczas których wymieniamy się i dzielimy informacjami, pogłębiamy wiedzę na temat coraz lepszego i efektywniejszego zapewniania bezpieczeństwa nie tylko naszym pasażerom, ale i wszystkim mieszkańcom.

Więcej…