Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. jest przewoźnikiem, który świadczy usługę przewozową zgodnie z poleceniem organizatora komunikacji miejskiej - Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Jedynymi oficjalnymi kanałami informacji MPK Poznań są: strona internetowa archiwum.mpk.poznan.pl, profil Facebook: MPK Poznań Sp. z o. o., aplikacja myMPK, kanał na YouTube: MPK Poznań oraz profil w serwisie Instagram: @mpkpoznan_official.

Spółka nie odpowiada za treści publikowane na innych stronach, profilach, blogach itd. W zakresie informacyjnym MPK Poznań na bieżąco współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, spółkami i jednostkami miejskimi, jak m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Grupa MTP czy Poznańskie Inwestycje Miejskie.


Do zadań naszego przedsiębiorstwa należy:

 • zarządzanie taborem (ekspediowanie tramwajów i autobusów na linie komunikacyjne zgodnie z zamówieniem złożonym przez organizatora ZTM, codzienne czuwanie nad płynnością ruchu komunikacji miejskiej, likwidowanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, szkolenie pracowników, wynajem pojazdów),
 • utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej (naprawy bieżące),
 • utrzymanie przystanków tramwajowych,
 • przewozy wąskotorową Kolejką Parkową „Maltanka" oraz obsługa linii turystycznych w sezonie letnim,
 • prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów.

Tabor

tabor

Aby zapewnić pasażerom komfort i możliwość podróżowania komunikacją miejską, inwestujemy w tabor, zarówno poprzez kupowanie nowoczesnych pojazdów, jak i poprzez głęboką modernizację modeli już posiadanych. W ostatnich latach park autobusowo-tramwajowy MPK Poznań wzbogacił się o kilkaset niskopodłogowych klimatyzowanych pojazdów. Zobacz jakich.

Pracownicy

ludzie

Zatrudniamy blisko 2500 osób. Większość z nich to motorniczowie i kierowcy. Mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych prowadzimy regularne szkolenia dla pracowników obsługi oraz służb techniczno-ratowniczych. Dzięki współpracy z innymi jednostkami miejskimi, możemy zdobywać nowe doświadczenia i efektywniej pracować w regularnym ruchu miejskim. Zobacz: Bezpieczeństwo.

Nasi pracownicy startują w wewnętrznych, jak i ogólnopolskich, ba, nawet ogólnoświatowych konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zobacz: Nasi najlepsi.

Przy MPK Poznań Sp. z o.o. działają także stowarzyszenia i formacje, działające na rzecz dobra innych mieszkańców i wpisujące się w kulturalną i sportową panoramę Poznania. Zobacz: Działają przy MPK.

Środowisko

srodowisko

Dokonując zakupu nowego taboru, czy realizując nowe inwestycje, mamy na uwadze kwestie ochrony środowiska. Autobusy spełniają najczystsze normy czystości spalin Euro oraz EEV. Aby zniwelować hałas, dokonujemy remontów i napraw infrastruktury torowej, a także ogradzamy nasze obiekty ekranami akustycznymi. W myjniach stosowany jest zamknięty obieg wody. Realizujemy także program gospodarki odpadami. Zobacz więcej.

Członkostwo

czlonkostwo

MPK Poznań Sp. z o. o. należy do UITP, czyli Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego, która jest ogólnoświatową organizacją, stanowiącą platformę ogólnoświatowej współpracy i wymiany doświadczeń sektora transportu publicznego i podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto członkowie Zarządu Spółki od lat działają w strukturach Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Nasze przedsiębiorstwo jest laureatem różnych plebiscytów oraz konkursów, plasując się na czołowych miejscach w kraju. Zobacz: Wyróżnienia.

Obsługa komunikacyjna dużych wydarzeń

obsluga-komunikacyjna

Zajmowaliśmy się obsługą komunikacyjną największych wydarzeń, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Mobilizowaliśmy maksymalną ilość pracowników podczas UEFA Euro 2012 w Poznaniu czy Konferencji Klimatycznej COP 14 w 2008 roku, przewożąc kilkaset tysięcy ludzi.

Sprawdziliśmy się także w sprawnym transporcie pasażerów w czasie otwarcia stadionu miejskiego, koncertu Nelly Furtado, WOŚP czy Festiwali Teatralnych Malta.

Zajezdnie

zajezdnie

MPK Poznań Sp. z o.o. rozmieszczone jest na mapie Poznania w kilku zajezdniach:

 • zajezdnia Głogowska - zajezdnia tramwajowa, Centrala Nadzoru Ruchu
 • zajezdnia Forteczna - zajezdnia tramwajowa, Ośrodek Szkolenia Zawodowego
 • zajezdnia Franowo - zajezdnia tramwajowa, wydział torowy, wydział sieciowy, wydział infrastruktury technicznej
 • zajezdnia Warszawska - zajezdnia autobusowa, tabor gospodarczy
 • zajezdnia Kacza - zajezdnia autobusowa, Stacja Kontroli Pojazdów
 • obiekt Drobna - brygady przystankowe

MPK a ZTM

Organizator komunikacji miejskiej zarządza transportem publicznym w Poznaniu i aglomeracji i zleca przewoźnikom wykonanie przewozu na określonych liniach.

ZTM decyduje o:

 • przebiegu tras wszystkich linii działających w ramach sieci ZTM
 • rodzaju taboru którym poszczególne trasy są obsługiwane (np. czy na danej linii jeżdżą autobusy krótkie czy przegubowe)
 • częstotliwości kursowania pojazdów
 • trasach objazdowych w przypadku zaplanowanych remontów
 • taryfach biletów
 • dostępności biletów (dystrybucja w punkach sprzedaży biletów ZTM, w sklepach, w biletomatach, w telefonie komórkowym, itd.)
 • kontrola biletów
 • utrzymanie przystanków, pętli oraz dworców autobusowych
 • ustalanie lokalizacji nowych przystanków

Przewoźnik MPK wykonuje przewozy zlecone przez ZTM.

Do zadań MPK ponadto należy:

 • uruchamianie tramwajów i autobusów zgodnie z zamówieniem złożonym przez ZTM
 • utrzymywanie płynności kursowania pojazdów MPK poprzez działania pogotowi ratowniczych i technicznych oraz pracowników Nadzoru Ruchu
 • ustalanie tymczasowych objazdów linii tramwajowych i autobusowych w przypadku wystąpienia awarii oraz uruchamianie komunikacji zastępczej
 • utrzymanie (remonty bieżące i konserwacja) torów i sieci trakcyjnych
 • utrzymanie przystanków tramwajowych i ekspozycja informacji (rozkłady jazdy, numerki linii) na wszystkich przystankach
 • wynajem powierzchni reklamowej na tramwajach i autobusach
 • organizacja i obsługa Kolejki Parkowej Maltanka oraz linii turystycznych w sezonie letnim

* Powyższe zagadnienia to oczywiście nie wszystkie kompetencje, w zestawieniu wybraliśmy te, o które pasażerowie najczęściej pytają.