Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / O MPK / Niepełnosprawni

MPK Poznań Sp. z o.o. jako jeden z elementów swojej misji prowadzi proces wdrażania dobrych praktyk w zakresie dostępności swoich usług w stosunku do osób z różnymi specjalnymi potrzebami.

Jako element podstawowy należy tutaj wspomnieć cykliczny proces wymiany taboru na niskopodłogowy (w przypadku autobusów – 100% niskiej podłogi, w przypadku tramwajów – 77,19% niskiej podłogi), a jednocześnie dostosowany również i w dodatkowym zakresie do osób szczególnie potrzebujących. Każdy autobus niskopodłogowy jest wyposażony w platformę ułatwiającą wprowadzenie wózka do autobusu. Znajduje się ona w drugich drzwiach pojazdu. Pasażer powinien zasygnalizować potrzebę skorzystania z platformy poprzez naciśniecie specjalnych przycisków - przy drzwiach oraz we wnętrzu przy stanowisku przeznaczonym dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

solaris-najnowszej-generacji

Autobusy niskopodłogowe wyposażone są również w funkcję przyklęku, dzięki której kierowca jest w stanie obniżyć prawą stronę autobusu o kilka centymetrów, zmniejszając różnicę poziomów między progiem wejścia a krawężnikiem.

Nieodłącznym elementem naszych pojazdów są również zapowiedzi głosowe, które umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym lepszą orientację w poruszającym się autobusie lub tramwaju. Jednocześnie, co równie istotne, w każdym pojeździe znajdują się miejsca (oznakowane piktogramami) dedykowane osobom na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi, oraz osób z dziećmi i osób starszych.

Istotnym czynnikiem, na który zwracamy uwagę jest również dostosowywanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Regularne remonty przystanków czy tez budowa tzw. „przystanków wiedeńskich” to elementy, które w znacznym stopniu wpływają na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie należy tutaj podkreślić, że w przestrzeni miejskiej znajduje się coraz więcej Tablic Informacji Pasażerskiej, na których prezentowane są rzeczywiste dane dotyczące przyjazdu pojazdów na przystanek. Tablice są wyposażone w przycisk, poprzez który można aktywować odczytywanie informacji (numer linii, kierunek, za ile minut nastąpi przyjazd pojazdu). MPK Poznań Sp. z o. o. – realizując projekt „Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gm. Suchy Las” - zamontowało 21 takich tablic: znajdują się one na przystankach tramwajowych i autobusowych na trasie PST oraz na dworcu autobusowym Os. Sobieskiego.

moderus-gamma

Ponadto MPK Poznań Sp. z o. o. z myślą o pasażerach przygotowało aplikację myMPK, poprzez którą można szybko uzyskać informacje na temat komunikacji miejskiej. Do aplikacji dodany został tzw. Wirtualny Monitor, informujący (podobnie jak Tablice Informacji Pasażerskiej umiejscowione na przystankach, jednak w odniesieniu również do tych lokalizacji, w których tablic nie ma) o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu konkretnej linii. Wprowadzono również rozwiązanie umożliwiające kontakt z Biurem Poznań Kontakt, prowadzącym Serwis Informacji Pasażerskiej.

Aplikacja, w tym będący jej elementem Wirtualny Monitor, posiada funkcję czytania informacji przez syntezator mowy. Wykorzystano rozwiązanie „Voice Assistant” (dawniej system „Talk Back”), powszechnie stosowane w smartfonach przez osoby niewidome i niedowidzące. System opiera się na wykorzystaniu gestów palcami - dotknięć oraz przesunięć po ekranie telefonu. Ponadto w myMPK znalazły się: system zapamiętywania najczęściej używanych przystanków oraz wyszukiwanie najbliżej położonych przystanków według GPS. W lutym br. została oddana opracowana analogiczna aplikacja myMPK na platformę iOS (wyposażona w system „Voice over”).

W pracach nad poprawnością działania aplikacji oraz jej praktycznym wykorzystaniem przez osoby niewidome i niedowidzące współpracowaliśmy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym (Wielkopolska Jednostka Wojewódzka).

pies-przewodnik

Działania na rzecz rozbudowy naszych usług w zakresie dostosowania ich do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami zawsze stanowiły dla nas jeden z głównych priorytetów. Planując dostarczanie nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej zawsze staramy się uwzględniać potrzeby różnych grup naszych pasażerów (począwszy od osób z niepełnosprawnościami poprzez osoby starsze i rodziców z dziećmi). Wiele z naszych działań w tym zakresie można nazwać pionierskimi. Zasadniczym przykładem takich działań jest wprowadzenie przez MPK Poznań Sp. z o.o., jako jednej z pierwszych firm komunikacyjnych w Polsce, 100% niskopodłogowego taboru autobusowego, co w szczególny sposób przełożyło się na komfort podróżowania osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wprowadzając do użytkowania drugą wersję naszej aplikacji mobilnej myMPK przyświecał nam cel aby aplikacja stanowiła również ułatwienie dla osób niewidomych i niedowidzących. Dlatego też po konsultacjach z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym (Wielkopolska Jednostka Wojewódzka) postanowiliśmy wyposażyć nasza aplikację w system Voice Assistant (w przypadku systemu Android) oraz Voice Over (w przypadku systemów iOS) w narzędzie ułatwiające nawigacje i korzystanie z konkretnych modułów. Z posiadanych przez nas informacji byliśmy jedna z pierwszych firm komunikacyjnych w kraju, które wyposażyły swoja aplikację w takie udogodnienia.